تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان کلیبر»

بدون خلاصه ویرایش
(محمدان (کلیبر))
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان کلیبر
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان کلیبر]]
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان کلیبر]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[کلیبرمرکز شهرستان|مرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
|list1='''[[کلیبر]]'''
|group1=[[بخش مرکزی شهرستان کلیبر|بخش مرکزی]]
| group2 = '''[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش‌ها]]'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list2 =
|abbr1=بخش مرکزی
|list1= {{Navbox|subgroup
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان کلیبر|بخش مرکزی]]
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
{{Navbox|subgroup
|list1='''[[کلیبر]]'''
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
|group2=[[دهستان پیغان‌چایی]]
| list1 =
|list2=[[آس جدید]]{{•}}[[آس قدیم]]{{•}}[[آغچه‌قشلاق علیا]]{{•}}[[آق‌درق جدید]]{{•}}[[آق‌درق قدیم]]{{•}}[[احمدآباد تازه‌کند]]{{•}}[[ارمنیان (کلیبر)|ارمنیان]]{{•}}[[اسب قلیان]]{{•}}[[انباستق]]{{•}}[[اوزی (کلیبر)|اوزی]]{{•}}[[پیری‌کندی]]{{•}}[[پیغان]]{{•}}[[جانی‌بیگلو]]{{•}}[[جغناب سفلی]]{{•}}[[جغناب علیا]]{{•}}[[چله‌خانه (کلیبر)|چله‌خانه]]{{•}}[[حیران علیا]]{{•}}[[دومریق]]{{•}}[[زردوغان]]{{•}}[[زیریان]]{{•}}[[ساری‌بلاغ]]{{•}}[[ساری‌درق (کلیبر)|ساری‌درق]]{{•}}[[سهریق]]{{•}}[[شکرعلی‌کندی]]{{•}}[[علویق (کلیبر)|علویق]]{{•}}[[قشلاق کلیبر]]{{•}}[[کاردوجین]]{{•}}[[کردلر (کلیبر)|کردلر]]{{•}}[[کر سفلی]]{{•}}[[کر علیا]]{{•}}[[کلالق]]{{•}}[[کلی علیا (کلیبر)|کلی علیا]]{{•}}[[گلدر (کلیبر)|گلدر]]{{•}}[[گلدرق]]{{•}}[[نجی‌کندی]]{{•}}[[نوجه‌ده علیا]]{{•}}[[هناآباد سفلی]]{{•}}[[هناآباد علیا]]{{•}}[[هورمغان سفلی]]{{•}}[[هورمغان علیا]]{{•}}[[ولندران]]{{•}}[[یارالوجه]]{{•}}'''[[یوزبند (کلیبر)|یوزبند]]'''
'''[[کلیبر]]'''
|group3=[[دهستان مولان]]
 
|list3=[[اسبهار علیا]]{{•}}[[اصلان‌بیگلو]]{{•}}[[اولی‌قشلاق]]{{•}}[[بابایلو]]{{•}}[[بالی‌بیگ‌لو]]{{•}}[[بشاب]]{{•}}[[پالتلو]]{{•}}[[خان‌باغی]]{{•}}[[خانقاه سفلی (کلیبر)|خانقاه سفلی]]{{•}}[[خانقاه کلاهی]]{{•}}[[خانقاه‌کندی]]{{•}}[[داش قیه‌باشی]]{{•}}[[سراجلو (کلیبر)|سراجلو]]{{•}}[[سراملو]]{{•}}[[شخملو]]{{•}}[[شریق]]{{•}}[[عمران‌آباد]]{{•}}[[فتحعلی‌سلطان‌لو]]{{•}}[[فرهادلو]]{{•}}[[قاسم‌کندی]]{{•}}[[قران‌چای‌کندی]]{{•}}[[قلعه‌لو]]{{•}}[[قیه‌باشی بزرگ]]{{•}}[[کمان (شهرستان کلیبر)|کمان]]{{•}}[[گرده‌زایلو]]{{•}}[[لمهونی]]{{•}}[[محمدحسنلو]]{{•}}'''[[مولان]]'''{{•}}[[یل دره‌سی]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|group4=[[دهستان میشه‌پاره]]
| list2 =
|list4=[[آغویه]]{{•}}'''[[اسکلو]]'''{{•}}[[ایلان‌کش]]{{•}}[[بالاسنگ]]{{•}}[[بالان (کلیبر)|بالان]]{{•}}[[برزندیق]]{{•}}[[بنه‌دیق]]{{•}}[[بهروز (روستا)|بهروز]]{{•}}[[جند]]{{•}}[[خریل]]{{•}}[[خونیرود]]{{•}}[[دمیرچی حدادان]]{{•}}[[زاویه (کلیبر)|زاویه]]{{•}}[[سردرق (کلیبر)|سردرق]]{{•}}[[شبخانه]]{{•}}[[شجاع‌آباد (کلیبر)|شجاع‌آباد]]{{•}}[[علی‌آباد (کلیبر)|علی‌آباد]]{{•}}[[کلاسور (کلیبر)|کلاسور]]{{•}}[[کلشلو]]{{•}}[[لته‌ده]]{{•}}[[محمودآباد (کلیبر)|محمودآباد]]{{•}}[[مرزرود]]{{•}}[[مزگر]]{{•}}[[میکندی]]{{•}}[[ناپشته]]{{•}}[[نبی‌جان]]{{•}}[[نوجه‌ده سفلی]]{{•}}[[هجران‌دوست]]
{{Navbox|subgroup
|group5=[[دهستان ییلاق (کلیبر)|دهستان ییلاق]]
| groupwidth = 11em
|list5=[[باغلار]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان سفلی]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان علیا]]{{•}}[[چای‌کندی (کلیبر)|چای‌کندی]]{{•}}[[خانه خسرو]]{{•}}[[دولان]]{{•}}[[سیران (کلیبر)|سیران]]{{•}}[[صومعه (کلیبر)|صومعه]]{{•}}'''[[عربشاه خان]]'''{{•}}[[عربشاه خرگوشان]]{{•}}[[عربشاه‌درق]]{{•}}[[علیش‌لو]]{{•}}[[کبودان (کلیبر)|کبودان]]{{•}}[[کپیرآباد]]{{•}}[[کلان (کلیبر)|کلان]]{{•}}[[کلکین]]{{•}}[[کلی‌قوزی]]{{•}}[[کهلیک]]{{•}}[[کیقباد (کلیبر)|کیقباد]]{{•}}[[گوار (کلیبر)|گوار]]{{•}}[[گوزالان]]{{•}}[[مقاس جدید]]{{•}}[[مقاس قدیم]]{{•}}[[ملوک (کلیبر)|ملوک]]{{•}}[[میاندرق]]
 
|group2group1=[[دهستان پیغان‌چایی]]
|list2list1=[[آس جدید]]{{•}}[[آس قدیم]]{{•}}[[آغچه‌قشلاق علیا]]{{•}}[[آق‌درق جدید]]{{•}}[[آق‌درق قدیم]]{{•}}[[احمدآباد تازه‌کند]]{{•}}[[ارمنیان (کلیبر)|ارمنیان]]{{•}}[[اسب قلیان]]{{•}}[[انباستق]]{{•}}[[اوزی (کلیبر)|اوزی]]{{•}}[[پیری‌کندی]]{{•}}[[پیغان]]{{•}}[[جانی‌بیگلو]]{{•}}[[جغناب سفلی]]{{•}}[[جغناب علیا]]{{•}}[[چله‌خانه (کلیبر)|چله‌خانه]]{{•}}[[حیران علیا]]{{•}}[[دومریق]]{{•}}[[زردوغان]]{{•}}[[زیریان]]{{•}}[[ساری‌بلاغ]]{{•}}[[ساری‌درق (کلیبر)|ساری‌درق]]{{•}}[[سهریق]]{{•}}[[شکرعلی‌کندی]]{{•}}[[علویق (کلیبر)|علویق]]{{•}}[[قشلاق کلیبر]]{{•}}[[کاردوجین]]{{•}}[[کردلر (کلیبر)|کردلر]]{{•}}[[کر سفلی]]{{•}}[[کر علیا]]{{•}}[[کلالق]]{{•}}[[کلی علیا (کلیبر)|کلی علیا]]{{•}}[[گلدر (کلیبر)|گلدر]]{{•}}[[گلدرق]]{{•}}[[نجی‌کندی]]{{•}}[[نوجه‌ده علیا]]{{•}}[[هناآباد سفلی]]{{•}}[[هناآباد علیا]]{{•}}[[هورمغان سفلی]]{{•}}[[هورمغان علیا]]{{•}}[[ولندران]]{{•}}[[یارالوجه]]{{•}}'''[[یوزبند (کلیبر)|یوزبند]]'''
|group3group2=[[دهستان مولان]]
|list3list2=[[اسبهار علیا]]{{•}}[[اصلان‌بیگلو]]{{•}}[[اولی‌قشلاق]]{{•}}[[بابایلو]]{{•}}[[بالی‌بیگ‌لو]]{{•}}[[بشاب]]{{•}}[[پالتلو]]{{•}}[[خان‌باغی]]{{•}}[[خانقاه سفلی (کلیبر)|خانقاه سفلی]]{{•}}[[خانقاه کلاهی]]{{•}}[[خانقاه‌کندی]]{{•}}[[داش قیه‌باشی]]{{•}}[[سراجلو (کلیبر)|سراجلو]]{{•}}[[سراملو]]{{•}}[[شخملو]]{{•}}[[شریق]]{{•}}[[عمران‌آباد]]{{•}}[[فتحعلی‌سلطان‌لو]]{{•}}[[فرهادلو]]{{•}}[[قاسم‌کندی]]{{•}}[[قران‌چای‌کندی]]{{•}}[[قلعه‌لو]]{{•}}[[قیه‌باشی بزرگ]]{{•}}[[کمان (شهرستان کلیبر)|کمان]]{{•}}[[گرده‌زایلو]]{{•}}[[لمهونی]]{{•}}[[محمدحسنلو]]{{•}}'''[[مولان]]'''{{•}}[[یل دره‌سی]]
|group4group3=[[دهستان میشه‌پاره]]
|list4list3=[[آغویه]]{{•}}'''[[اسکلو]]'''{{•}}[[ایلان‌کش]]{{•}}[[بالاسنگ]]{{•}}[[بالان (کلیبر)|بالان]]{{•}}[[برزندیق]]{{•}}[[بنه‌دیق]]{{•}}[[بهروز (روستا)|بهروز]]{{•}}[[جند]]{{•}}[[خریل]]{{•}}[[خونیرود]]{{•}}[[دمیرچی حدادان]]{{•}}[[زاویه (کلیبر)|زاویه]]{{•}}[[سردرق (کلیبر)|سردرق]]{{•}}[[شبخانه]]{{•}}[[شجاع‌آباد (کلیبر)|شجاع‌آباد]]{{•}}[[علی‌آباد (کلیبر)|علی‌آباد]]{{•}}[[کلاسور (کلیبر)|کلاسور]]{{•}}[[کلشلو]]{{•}}[[لته‌ده]]{{•}}[[محمودآباد (کلیبر)|محمودآباد]]{{•}}[[مرزرود]]{{•}}[[مزگر]]{{•}}[[میکندی]]{{•}}[[ناپشته]]{{•}}[[نبی‌جان]]{{•}}[[نوجه‌ده سفلی]]{{•}}[[هجران‌دوست]]
|group5group4=[[دهستان ییلاق (کلیبر)|دهستان ییلاق]]
|list5list4=[[باغلار]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان سفلی]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان علیا]]{{•}}[[چای‌کندی (کلیبر)|چای‌کندی]]{{•}}[[خانه خسرو]]{{•}}[[دولان]]{{•}}[[سیران (کلیبر)|سیران]]{{•}}[[صومعه (کلیبر)|صومعه]]{{•}}'''[[عربشاه خان]]'''{{•}}[[عربشاه خرگوشان]]{{•}}[[عربشاه‌درق]]{{•}}[[علیش‌لو]]{{•}}[[کبودان (کلیبر)|کبودان]]{{•}}[[کپیرآباد]]{{•}}[[کلان (کلیبر)|کلان]]{{•}}[[کلکین]]{{•}}[[کلی‌قوزی]]{{•}}[[کهلیک]]{{•}}[[کیقباد (کلیبر)|کیقباد]]{{•}}[[گوار (کلیبر)|گوار]]{{•}}[[گوزالان]]{{•}}[[مقاس جدید]]{{•}}[[مقاس قدیم]]{{•}}[[ملوک (کلیبر)|ملوک]]{{•}}[[میاندرق]]
}}
}}
 
|group2=[[بخش آبش‌احمد]]
|abbr2 group2 = [[بخش آبش‌احمد|آبش‌احمد]]
| list2 ={{Navbox
{{Navbox|subgroup
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
| list1 =
|list1='''[[آبش‌احمد]]'''
|group2='''[[دهستان آبش‌احمد]]'''
 
|list2=[[آجودان‌آباد]]{{•}}[[امیرآباد (کلیبر)|امیرآباد]]{{•}}[[ایللی]]{{•}}[[باش‌کلان]]{{•}}[[پیره‌لر شاه‌قاسم]]{{•}}[[چناق]]{{•}}[[خوبیارلو]]{{•}}[[داشلی]]{{•}}[[دیل‌بیلمز]]{{•}}[[رستم‌کندی]]{{•}}[[زربیل]]{{•}}[[سردارآباد (کلیبر)|سردارآباد]]{{•}}[[سولی‌درق]]{{•}}[[سیرک (کلیبر)|سیرک]]{{•}}[[شیخلان سفلی]]{{•}}[[شیخلان علیا]]{{•}}[[صلاح پیه‌س|صلاح‌پیه‌س]]{{•}}[[علولو]]{{•}}[[علیشاری]]{{•}}[[قاطار]]{{•}}[[قانلو]]{{•}}[[قره‌درق سفلی]]{{•}}[[قره‌درق علیا ۱]]{{•}}[[قره‌درق علیا ۲]]{{•}}[[قره‌درق وسطی]]{{•}}[[قشلاق آغلاقان|قشلاق اغلاقان]]{{•}}[[قشلاق خانلو]]{{•}}[[قشلاق دارچین]]{{•}}[[قشلاق قانه]]{{•}}[[قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی سفلی]]{{•}}[[قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی علیا]]{{•}}[[قلعه‌کندی (کلیبر)|قلعه‌کندی]]{{•}}[[قوشچی (کلیبر)|قوشچی]]{{•}}[[قوشچی بایرام‌خواجه]]{{•}}[[قوشه‌بلاغ (کلیبر)|قوشه‌بلاغ]]{{•}}[[قویطول]]{{•}}[[کلانتر (کلیبر)|کلانتر]]{{•}}[[لمه‌درق]]{{•}}[[متعلق]]{{•}}[[محمدان (کلیبر)|محمدان]]{{•}}[[مزرعه اکراد]]{{•}}[[ملالو (کلیبر)|ملالو]]{{•}}[[نجف‌تراکمه]]{{•}}[[هارنا]]{{•}}[[همو]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|group3=[[دهستان سیدان]]
| list2 =
|list3='''[[آتی‌کندی]]'''{{•}}[[آقامیرلو]]{{•}}[[ایل‌یوردی]]{{•}}[[بالان (آبش‌احمد)|بالان]]{{•}}[[پیرلر سفلی]]{{•}}[[پیرلر علیا]]{{•}}[[پیره‌ماشان]]{{•}}[[حدادان]]{{•}}[[خالان]]{{•}}[[خان‌کندی (کلیبر)|خان‌کندی]]{{•}}[[سیدلر سفلی]]{{•}}[[سیدلر علیا]]{{•}}[[عبدالرزاق]]{{•}}[[غمیش‌عونی]]{{•}}[[قلیانساز]]
{{Navbox|subgroup
|group4=[[دهستان قشلاق (کلیبر)|دهستان قشلاق]]
| groupwidth = 11em
|list4=[[اسبهار سفلی]]{{•}}[[اوزون‌قیه]]{{•}}[[بختیارلو]]{{•}}[[پیراحمدلو]]{{•}}[[جیغ‌جیغ]]{{•}}[[چات‌قیه]]{{•}}[[چپرقیه]]{{•}}[[حسنعلی کدخدالو]]{{•}}[[ساری‌درق]]{{•}}[[شاملوی بزرگ]]{{•}}[[شاملوی کوچک]]{{•}}[[علی‌کلبی]]{{•}}'''[[قره‌قیه (کلیبر)|قره‌قیه]]'''{{•}}[[قره‌وانلو]]{{•}}[[قشلاق اخمود سفلی]]{{•}}[[قشلاق اخمود علیا]]{{•}}[[قشلاق اخمود وسطی]]{{•}}[[قشلاق اوزبک]]{{•}}[[قشلاق حاج‌حسین]]{{•}}[[قشلاق شاه‌ولی]]{{•}}[[قشلاق صومعه]]{{•}}[[قشلاق قراخانلو]]{{•}}[[قشلاق قره‌باغلو]]{{•}}[[قشلاق قره‌داغلو]]{{•}}[[قشلاق گازلوحاجی‌محمد|قشلاق گازلو حاجی‌محمد]]{{•}}[[قشلاق گازلوحاجی‌یونس|قشلاق گازلو حاجی‌یونس]]{{•}}[[قشلاق نره‌کش]]{{•}}[[قوش قیه‌سی (کلیبر)|قوش قیه‌سی]]{{•}}[[کاغلوگوزلو]]{{•}}[[کهل‌قو]]{{•}}[[یلی سفلی]]{{•}}[[یلی علیا]]
 
|group2group1=[[بخشدهستان آبش‌احمد]]
|list2list1=[[آجودان‌آباد]]{{•}}[[امیرآباد (کلیبر)|امیرآباد]]{{•}}[[ایللی]]{{•}}[[باش‌کلان]]{{•}}[[پیره‌لر شاه‌قاسم]]{{•}}[[چناق]]{{•}}[[خوبیارلو]]{{•}}[[داشلی]]{{•}}[[دیل‌بیلمز]]{{•}}[[رستم‌کندی]]{{•}}[[زربیل]]{{•}}[[سردارآباد (کلیبر)|سردارآباد]]{{•}}[[سولی‌درق]]{{•}}[[سیرک (کلیبر)|سیرک]]{{•}}[[شیخلان سفلی]]{{•}}[[شیخلان علیا]]{{•}}[[صلاح پیه‌س|صلاح‌پیه‌س]]{{•}}[[علولو]]{{•}}[[علیشاری]]{{•}}[[قاطار]]{{•}}[[قانلو]]{{•}}[[قره‌درق سفلی]]{{•}}[[قره‌درق علیا ۱]]{{•}}[[قره‌درق علیا ۲]]{{•}}[[قره‌درق وسطی]]{{•}}[[قشلاق آغلاقان|قشلاق اغلاقان]]{{•}}[[قشلاق خانلو]]{{•}}[[قشلاق دارچین]]{{•}}[[قشلاق قانه]]{{•}}[[قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی سفلی]]{{•}}[[قشلاق لوله‌دره حاج‌مین‌باشی علیا]]{{•}}[[قلعه‌کندی (کلیبر)|قلعه‌کندی]]{{•}}[[قوشچی (کلیبر)|قوشچی]]{{•}}[[قوشچی بایرام‌خواجه]]{{•}}[[قوشه‌بلاغ (کلیبر)|قوشه‌بلاغ]]{{•}}[[قویطول]]{{•}}[[کلانتر (کلیبر)|کلانتر]]{{•}}[[لمه‌درق]]{{•}}[[متعلق]]{{•}}[[محمدان (کلیبر)|محمدان]]{{•}}[[مزرعه اکراد]]{{•}}[[ملالو (کلیبر)|ملالو]]{{•}}[[نجف‌تراکمه]]{{•}}[[هارنا]]{{•}}[[همو]]
|group3group2=[[دهستان سیدان]]
|list3list2='''[[آتی‌کندی]]'''{{•}}[[آقامیرلو]]{{•}}[[ایل‌یوردی]]{{•}}[[بالان (آبش‌احمد)|بالان]]{{•}}[[پیرلر سفلی]]{{•}}[[پیرلر علیا]]{{•}}[[پیره‌ماشان]]{{•}}[[حدادان]]{{•}}[[خالان]]{{•}}[[خان‌کندی (کلیبر)|خان‌کندی]]{{•}}[[سیدلر سفلی]]{{•}}[[سیدلر علیا]]{{•}}[[عبدالرزاق]]{{•}}[[غمیش‌عونی]]{{•}}[[قلیانساز]]
|group4group3=[[دهستان قشلاق (کلیبر)|دهستان قشلاق]]
|list4list3=[[اسبهار سفلی]]{{•}}[[اوزون‌قیه]]{{•}}[[بختیارلو]]{{•}}[[پیراحمدلو]]{{•}}[[جیغ‌جیغ]]{{•}}[[چات‌قیه]]{{•}}[[چپرقیه]]{{•}}[[حسنعلی کدخدالو]]{{•}}[[ساری‌درق]]{{•}}[[شاملوی بزرگ]]{{•}}[[شاملوی کوچک]]{{•}}[[علی‌کلبی]]{{•}}'''[[قره‌قیه (کلیبر)|قره‌قیه]]'''{{•}}[[قره‌وانلو]]{{•}}[[قشلاق اخمود سفلی]]{{•}}[[قشلاق اخمود علیا]]{{•}}[[قشلاق اخمود وسطی]]{{•}}[[قشلاق اوزبک]]{{•}}[[قشلاق حاج‌حسین]]{{•}}[[قشلاق شاه‌ولی]]{{•}}[[قشلاق صومعه]]{{•}}[[قشلاق قراخانلو]]{{•}}[[قشلاق قره‌باغلو]]{{•}}[[قشلاق قره‌داغلو]]{{•}}[[قشلاق گازلوحاجی‌محمد|قشلاق گازلو حاجی‌محمد]]{{•}}[[قشلاق گازلوحاجی‌یونس|قشلاق گازلو حاجی‌یونس]]{{•}}[[قشلاق نره‌کش]]{{•}}[[قوش قیه‌سی (کلیبر)|قوش قیه‌سی]]{{•}}[[کاغلوگوزلو]]{{•}}[[کهل‌قو]]{{•}}[[یلی سفلی]]{{•}}[[یلی علیا]]
}}
}}
}}
 
}}<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|کلیبر]]
[[رده:شهرستان کلیبر]]