تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان شبستر»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح پیوند(های) داخلی)
| listclass = hlist
 
| group1 = [[مرکز شهرستان|مرکز]]
| list1 =
* '''[[شبستر]] '''
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|بخش]]
| list2 =
*[[خامنه]]
*[[کوزه‌کنان]]
*'''[[شبستر]]'''
*[[شرفخانه]]
*[[شندآباد]]
| group2 = [[دهستان گونی شرقی|گونی شرقی]]
| list2 =
*'''[[بنیس]]'''
*[[دیزج‌خلیل]]
*[[نوجه‌ده]]
| group1 = شهرها
| list1 =
* '''[[صوفیان (شهرشبستر)|صوفیان]]'''
 
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان]]{{سخ}}و روستاها
| list1 =
*[[اندبیل (شبستر)|اندبیل]]
*'''[[چله‌خانه علیا]]'''
*[[چله‌خانه سفلی]]
*[[Garrus,گروس East Azerbaijan(شبستر)|گروس]]
*[[حیدرآباد (صوفیان)|حیدرآباد]]
*[[کلاش (شبستر)|کلاش]]
*[[مهتراحمد (شبستر)|مهتراحمد]]
*[[نظرلو]]
*'''[[نعمت‌الله (شبستر)|نعمت‌الله]]'''
*[[سرکنددیزج]]
*[[سفیدکمر]]
| list3 =
*[[آلوچه‌ملک]]
*'''[[امند]]'''
*[[چراغلو]]
*[[هرزنق]]
| group1 = شهرها
| list1 =
* '''[[تسوج]]'''
 
| group2 = [[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان]]{{سخ}}و روستاها
*[[امستجان]]
*[[انگشت‌جان]]
*'''[[چهرگان]]'''
*[[چشمه‌کنان]]
*[[غلمانسرای]]
| list2 =
*[[الماس (شبستر)|الماس]]
*[[Haftهفت‌چشمه Cheshmeh, Shabestar(شبستر)|هفت‌چشمه]]
*[[هریس (شبستر)|هریس]]
*[[حیدرآباد (تسوج)|حیدرآباد]]
*[[قره‌تپه (شبستر)|قره‌تپه]]
*[[شیخ‌ولی]]
*'''[[تیل (شبستر)|تیل]]'''
}}
}}