باز کردن منو اصلی

تغییرات

| عنوان = [[وزارت تعاون ایران|وزیر تعاون]]
| وزیر۱ = [[غلامرضا شافعی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷۱۰ دی ۱۳۷۰
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۴۴۲ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512180256/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت کشورکار و امور اجتماعی (ایران)|وزیر کشورکار و امور اجتماعی]]
| وزیر۱ = [[عبداللهحسین نوریکمالی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = مجمعخانه روحانیون مبارزکارگر
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت کارجهاد و امور اجتماعیکشاورزی ایران|وزیر کار و امور اجتماعیکشاورزی]]
| وزیر۱ = [[حسینعیسی کمالیکلانتری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = خانهحزب کارگرکارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت کشور (ایران)|وزیر کشور]]
| وزیر۱ = [[عبدالله نوری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = مجمع روحانیون مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}