باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = معاون اجرایی
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل