باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی]] و پایان [[جنگ سرد]]
 
== هیئت دولت ==
== جستارهای وابسته ==
{{آغاز جدول هیئت دولت}}
* [[دولت پنجم]]
{{جدول هیئت وزارت
* [[دولت ششم]]
| وزارت = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|نهاد ریاست‌جمهوری]]
* [[دولت سید محمد خاتمی]]
}}
* [[دولت محمود احمدی‌نژاد]]
{{جدول هیئت دولت
* [[دولت حسن روحانی]]
| عنوان = [[رئیس‌جمهور ایران|رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = جامعه روحانیت مبارز
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = رئیس دفتر رئیس‌جمهور
| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = تیر ۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزب تمدن اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="aftabeyazd">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://aftabeyazd.ir/?newsid=82306 |عنوان=مرد پرنفوذ |ناشر=[[آفتاب یزد]] |تاریخ=۲ شهریور ۱۳۹۶ |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[حسین مرعشی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = تیر ۱۳۷۳
| وزیر۲ـپایان تصدی = خرداد ۱۳۷۵
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع =
 
| وزیر۳ = [[محسن هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = خرداد ۱۳۷۵
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۳ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۳ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2897 |عنوان=دکتر حمید میرزاده|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
 
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2911 |عنوان=محمد هاشمی|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
}}
{{جدول هیئت وزارت
| وزارت = وزیران
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت آموزش و پرورش ایران|وزیر آموزش و پرورش]]
| وزیر۱ = [[محمدعلی نجفی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1303&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۱۳۸ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512172259/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1303&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref><ref name="ical2">{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1794&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۳۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508085903/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1794&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران|وزیر اطلاعات]]
| وزیر۱ = [[علی فلاحیان]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران|وزیر امور اقتصادی و دارایی]]
| وزیر۱ = [[محسن نوربخش]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[مرتضی محمدخان]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۴ مهر ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1806&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۵۱ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160528044725/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1806&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۸ خرداد ۱۳۹۵}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]
| وزیر۱ = [[علی‌اکبر ولایتی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت بازرگانی ایران|وزیر بازرگانی]]
| وزیر۱ = [[عبدالحسین وهاجی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[یحیی آل‌اسحاق]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران|وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]]
| وزیر۱ = [[ایرج فاضل]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = بهمن ۱۳۶۹
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[رضا ملک‌زاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۴ اسفند ۱۳۶۹
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1508&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۳۴۳ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512172259/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1508&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[علیرضا مرندی]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۳ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران|وزیر پست و تلگراف و تلفن]]
| وزیر۱ = [[سید محمد غرضی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت تعاون ایران|وزیر تعاون]]
| وزیر۱ = [[غلامرضا شافعی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۰ دی ۱۳۷۰
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۴۴۲ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160512180256/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1607&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت جهاد سازندگی|وزیر جهاد سازندگی]]
| وزیر۱ = [[غلامرضا فروزش]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت دادگستری ایران|وزیر دادگستری]]
| وزیر۱ = [[اسماعیل شوشتری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران|وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]]
| وزیر۱ = [[اکبر ترکان]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = غیرنظامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[محمد فروزنده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = نیروی نظامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت راه و شهرسازی|وزیر راه و ترابری]]
| وزیر۱ = [[محمد سعیدی‌کیا]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[اکبر ترکان]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت صنایع و معادن ایران|وزیر صنایع سنگین]]
| وزیر۱ = [[محمدهادی نژادحسینیان]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت صنایع و معادن ایران|وزیر صنایع]]
| وزیر۱ = [[محمدرضا نعمت‌زاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران|وزیر فرهنگ و آموزش عالی]]
| وزیر۱ = [[مصطفی معین]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[محمدرضا هاشمی گلپایگانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی]]
| وزیر۱ = [[سید محمد خاتمی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۳ خرداد ۱۳۷۱
| وزیر۱ـحزب = مجمع روحانیون مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[علی لاریجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۰ مرداد ۱۳۷۱
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۱۷ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |نشانی بایگانی=https://web.archive.org/web/20160508084532/http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1672&Itemid=38 |تاریخ بایگانی=۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵}}</ref>
 
| وزیر۳ = [[سید مصطفی میرسلیم]]
| وزیر۳ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۳ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۳ـحزب = حزب مؤتلفه اسلامی
| وزیر۳ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت کار و امور اجتماعی ایران|وزیر کار و امور اجتماعی]]
| وزیر۱ = [[حسین کمالی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = خانه کارگر
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت جهاد کشاورزی ایران|وزیر کشاورزی]]
| وزیر۱ = [[عیسی کلانتری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت کشور (ایران)|وزیر کشور]]
| وزیر۱ = [[عبدالله نوری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = مجمع روحانیون مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[علی‌محمد بشارتی جهرمی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت راه و شهرسازی|وزارت مسکن و شهرسازی]]
| وزیر۱ = [[سراج‌الدین کازرونی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت صنایع و معادن ایران|وزیر معادن و فلزات]]
| وزیر۱ = [[حسین محلوجی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران|وزیر نفت]]
| وزیر۱ = [[غلام‌رضا آقازاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[وزارت نیروی ایران|وزیر نیرو]]
| وزیر۱ = [[بیژن نامدار زنگنه]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref name="ical2"/>
}}
{{جدول هیئت وزارت
| وزارت = [[معاون رئیس‌جمهور ایران|معاونان رئیس‌جمهور]]
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[معاون اول رئیس‌جمهور ایران|معاون اول رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[حسن حبیبی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون اجرایی
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور اقتصادی
| وزیر۱ = [[محسن نوربخش]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/288069/وزیران-اقتصاد-از-آغاز-جمهوری-اسلامی-تا-کنون-چشم-باب-همایون-به-مرد-دوازدهم |عنوان=وزیران اقتصاد از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون: چشم «باب همایون» به مرد دوازدهم |ناشر=[[عصر ایران]] |تاریخ=۷ مرداد ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان انرژی اتمی ایران|رئیس سازمان انرژی اتمی]]
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان تربیت بدنی|رئیس سازمان تربیت بدنی]]
| وزیر۱ = [[حسن غفوری‌فرد]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = جامعه اسلامی مهندسین
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[سید مصطفی هاشمی‌طبا]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان حفاظت محیط زیست ایران|رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان برنامه و بودجه|رئیس سازمان برنامه و بودجه]]
| وزیر۱ = [[مسعود روغنی زنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{پایان جدول هیئت دولت}}
 
== منابع ==