تفاوت میان نسخه‌های «بحث:سبزه‌خانی»

جز
ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۵۷۳؛کیفیت=خرد؛حجم مؤثر=۱۵۵۱؛حجم مقاله=۲۱۰۴؛بازدید=۱؛میانویکی=۳
جز (ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۶۶۵؛کیفیت=خرد؛حجم مؤثر=۱۷۲۱؛حجم مقاله=۲۳۰۳؛بازدید=۹؛میانویکی=۲)
جز (ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۵۷۳؛کیفیت=خرد؛حجم مؤثر=۱۵۵۱؛حجم مقاله=۲۱۰۴؛بازدید=۱؛میانویکی=۳)
{{رتب}}
{{بصب}}
{{ویکی‌پروژه نسخه آفلاین|امتیاز=665573|درجه اهمیت ویکی‌انگلیسی=100|تعداد بازدید=91|درجه کیفیت=خرد|تاریخ بازدید=۱۹۳۱ دسامبراوت ۲۰۱۴۲۰۱۷|توضیح کیفیت=حجم مؤثر کمتر از ۳ کیلوبایت|موضوع جزئی۱=جغرافیا|موضوع جزئی۲=ایران|موضوع کلی=روستا}}
۱٬۵۰۵٬۷۹۵

ویرایش