تفاوت میان نسخه‌های «دستگاه لنفاوی»

برچسب
(صفحه‌ای جدید با 'دستگاه لنفاوی در مهره داران وجود دارد و از مجاری لنفاوی و گره های لنفی مثل طحال و ل…' ایجاد کرد)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
دستگاه لنفاوی در مهره داران وجود دارد و از مجاری لنفاوی و گره های لنفی مثل طحال و لوزه ها تشکیل شده است.
۱۷٬۱۹۰

ویرایش