تفاوت میان نسخه‌های «خط آساکوسا»

بدون خلاصه ویرایش
| رنگ اختصاصی = e85298
| |logo =|7px
|image = Tokyo-metropolitan-type-Toei 5300 Series 5327F.jpg
| توضیح تصویر = یکی از قطارهای خط آساکوسا
| نوع قطار =
کاربر ناشناس