تفاوت میان نسخه‌های «تئوری‌های ارزش اضافی»

جز
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا و Dexbot، ابرابزار)
 
'''تئوری‌های ارزش افزوده''' ({{lang-de|Theorien über den Mehrwert}}) دست نوشته‌ای از [[کارل مارکس]] است که بین ژانویه 1862۱۸۶۲ تا جولایژوئیه 1863۱۸۶۳ نوشته شده استشده‌است. موضوع اصلی این دست نوشته‌نوشته نظریه‌هایی است که در اروپای غربی دربارهدربارهٔ مفهوم [[ارزش افزوده]] از سال 1750۱۷۵۰ تا زمان نوشتن آن رایج بوده استبوده‌است و مارکس در این دست نوشته‌نوشته نظریات متخصصان اقتصاد سیاسی اهل [[بریتانیا]]، [[فرانسه]] و [[آلمان]] را دربارهدربارهٔ تولید ثروت و سودآوری صنایع بررسی و نقد کرده استکرده‌است. مسئله مهم دیگر این کتاب منبع، شکل هاشکل‌ها و عوامل تعیین کنندهتعیین‌کننده ارزش افزوده استافزوده‌است.
 
== منابع ==