باز کردن منو اصلی

تغییرات

Fixed typo
 
=== نقد حوزه ===
یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد ملکیان قرار گرفته است شیوهٔ آموزش در حوزه‌های علمیه است. از نظر وی شیوهٔ آموزش در حوزه‌های علمیه بایستی از حالت «دست نامه‌ای» به حالت «درسنامه‌ای» تغییر کند. در شیوهٔ دست نامه‌ای، کتبی که به این شکل نوشته می‌شوند تنها ناظر به بیان دیدگاه‌های اختصاصی نویسنده در مورد موضوع مورد نظرند در حالیکه در کتب درس نامه، ملاحظات آموزشی رعایت شده است و نویسنده به شیوه‌ای تعلیمی و آموزشی، نه تنها تمام موضوعات مورد نظر را بیان می‌کند بلکه آن‌ها را به شیوه‌ای ساده و مطابق با روان‌شناسی آموزشی بکار می‌گیرد. از جمله کتاب‌های نوع دوم که تلاش شده است در حوزه بصورت درسنامه نوشته شود کتاب «منطق مظفّر» تأليف علّامه محمدرضا مظفّر است.<ref name="ReferenceA" />
در حالیکه در کتب درس نامه، ملاحظات آموزشی رعایت شده است و نویسنده به شیوه‌ای تعلیمی و آموزشی، نه تنها تمام موضوعات مورد نظر را بیان می‌کند بلکه آن‌ها را به شیوه‌ای ساده و مطابق با روان‌شناسی آموزشی بکار می‌گیرد. از جمله کتاب‌های نوع دوم که تلاش شده است در حوزه بصورت درسنامه نوشته شود کتاب «منطق مظفّر» تأليف علّامه محمدرضا مظفّر است.<ref name="ReferenceA" />
 
=== نقد دیدگاه‌های دیگران ===
۱۳

ویرایش