باز کردن منو اصلی

تغییرات

غلط های املایی
* [http://www.isoc.org/ جامعه اینترنت (ISOC)]
* [http://www.icann.org/ شرکت اینترنتی اختصاص نام و اعداد به وب سایت‌ها]
* [http:///wmdev.ir توسعه و طراحی سایت]
 
[[رده:وب جهان‌گستر]]
۲۱

ویرایش