تفاوت میان نسخه‌های «بحث:قیچی»

جز
ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۱۲۵۷؛کیفیت=ابتدائی؛حجم مؤثر=۵۲۷۶؛حجم مقاله=۵۲۷۶؛بازدید=۲۳۱؛میانویکی=۹۵
جز (ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۱۲۵۰؛کیفیت=ابتدائی؛حجم مؤثر=۵۲۱۱؛حجم مقاله=۵۲۱۱؛بازدید=۲۱۷؛میانویکی=۹۱)
جز (ربات:درجه‌بندی ویکی‌پروژه آفلاین> امتیاز=۱۲۵۷؛کیفیت=ابتدائی؛حجم مؤثر=۵۲۷۶؛حجم مقاله=۵۲۷۶؛بازدید=۲۳۱؛میانویکی=۹۵)
{{رتب}}
{{بصب}}
{{ویکی‌پروژه نسخه آفلاین|امتیاز=12501257|درجه اهمیت ویکی‌انگلیسی=200|تعداد بازدید=217231|درجه کیفیت=ابتدائی|تاریخ بازدید=۰۸۰۶ اوتسپتامبر ۲۰۱۶۲۰۱۷|توضیح کیفیت=همهٔ [[وپ:مکنآ|شرایط مقالهٔ ابتدائی]] ویکی‌پروژه نسخهٔ آفلاین را دارد.|موضوع کلی=ابزار برش}}
۱٬۵۰۵٬۷۹۵

ویرایش