تفاوت میان نسخه‌های «اردشیر دوم (ساسانی)»

(زروان دخت دختر اردشیر دوم بوده که ملکه ارمنستان نیز بوده نام اورا درج کردم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
[[رده:شاهنشاهان ساسانی سده ۴ (میلادی)]]
[[رده:شخصیت‌های شاهنامه]]
[[رده:پادشاهان شاهنامه]]