تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:حل اختلاف»

جز
<!--:''برای ویکی‌پروژه حل اختلاف، [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه حل اختلاف]] را ببینید. ''-->
{{سیاست‌های ویکی‌پدیا|وپ:اختلاف}}
{{چکیده|مهارت‌های [[ویکی‌پدیا:آداب معاشرت|معاشرت]] و [[ویکی‌پدیا:مذاکره|مذاکره]] را به کار بگیرید. در این زمان می‌توانید از [[ویکی‌پدیا:دستیاری ویرایشگر|دستیاران ویرایشگر]] کمک بگیرید. اگر نمی‌توانید اختلاف را حل کنید، برای نظر خواستن از دیگر کاربران به '''[[ویکی‌پدیا:درخواست برای نظر|درخواست‌های نظر اصلاحی]]''' یا '''[[ویکی‌پدیا:نظر سوم|نظر سوم]]''' مراجعه کنید. مرحلهٔ بعدی میانجی‌گری است؛ می‌توانید از '''[[ویکی‌پدیا:فهرست میانجی‌ها|میانجی‌هایمیانجی‌ها]]''' درخواست کمک کنید. سرانجام آخرین راه، [[ویکی‌پدیا:درخواست‌های داوری|درخواست داوری]] است.}}
{{حل اختلاف}}
این سیاست، اقداماتی را توضیح می‌دهد که در زمان بروز اختلاف با ویرایشگر دیگر می‌توانید انجام دهید. نکات بیشتر را در رهنمود [[ویکی‌پدیا:آداب معاشرت]] و انشای [[ویکی‌پدیا:هنگام مجادلهٔ ویرایشی، خونسرد بمانید]] بخوانید.