تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:حل اختلاف»

جز
:* [[ویکی‌پدیا:نظریه‌های حاشیه‌دار/تابلوی اعلانات|تابلوی اعلانات نظریه‌های حاشیه‌دار]] برای گزارش نظریه‌هایی که به آن‌ها [[ویکی‌پدیا:نظریه‌های حاشیه‌دار|ارزش نامتعارف]] داده‌شده‌است.
;برای رفتار دور از نزاکت: در صورتی که با ویرایشگرانی که [[ویکی‌پدیا:نظریه‌های حاشیه‌دار|رفتار به دور از نزاکت]] از خود نشان می‌دهند به مشکل برخوردید، به [[ویکی‌پدیا:هشدار برای رعایت نزاکت|هُشدار برای رعایت نزاکت]] مراجعه کنید.
;میانجی‌گری غیررسمی: زمانی که احساس می‌کنید مسائل دارد پیچیده می‌شود، سعی کنید از افرادی که دارای خونسردی لازم هستند، بخواهید که در بحث مداخله و کمک نمایند. این کار ممکن است به حل مسئله کمک کند. گاهی اوقات ممکن است با ارائه درخواست خود بتوانید از ویرایشگرانی که نظر سوم را ارائه کرده‌اند یا به تقاضای ارسال نظر اصلاحی پاسخ داده‌اند بخواهید که میانجی‌گری کنند. [[ویکی‌پدیا:گروهفهرست میانجی‌گریمیانجی‌ها|گروه میانجی‌گریمیانجی‌ها]] نیز برای فرونشاندن اختلاف نظرها، بدونشما رجوعرا یاری خواهندکرد. برای اختلاف به‌وجودآمده [[ویکی‌پدیا:فهرست میانجی‌ها|درخواست میانجی‌گری]] کنید. [[میانجی‌گری]] یک فرایند داوطلبانه‌است که در آن اشخاصی که دیدگاه بی‌طرف دارند، با طرفین درگیر در اختلاف همکاری می‌کنند. میانجی به طرف‌های اختلاف کمک می‌کند تا به توافقی قابل قبول برای همه دست پیدا کنند. زمانی که درخواست میانجی‌گری رسمی،می‌کنید، شماآماده باشید که نشان دهید برای حل اختلاف نظر موجود، قبلاً با استفاده از گام‌های بالا تلاش خود را یاریکرده‌اید. خواهندکردضمناً میانجی‌گری زمانی امکان‌پذیر است که تمام طرف‌های درگیر، موافق میانجی‌گری باشند، آن را بپذیرند و بخواهند داوطلبانه در آن شرکت کنند.
 
;میانجی‌گری رسمی: برای اختلاف به‌وجودآمده [[ویکی‌پدیا:درخواست میانجی‌گری|درخواست میانجی‌گری]] کنید. [[میانجی‌گری]] یک فرایند داوطلبانه‌است که در آن اشخاصی که دیدگاه بی‌طرف دارند، با طرفین درگیر در اختلاف همکاری می‌کنند. میانجی به طرف‌های اختلاف کمک می‌کند تا به توافقی قابل قبول برای همه دست پیدا کنند. زمانی که درخواست میانجی‌گری رسمی می‌کنید، آماده باشید که نشان دهید برای حل اختلاف نظر موجود، قبلاً با استفاده از گام‌های بالا تلاش خود را کرده‌اید. ضمناً میانجی‌گری زمانی امکان‌پذیر است که تمام طرف‌های درگیر، موافق میانجی‌گری باشند، آن را بپذیرند و بخواهند داوطلبانه در آن شرکت کنند.
;نظرسنجی برگزار کنید: اگر رسیدن به اجماع فقط با بحث قابل سنجش نباشد، می‌توانید با نظرسنجی، موضوعات موجود در بحث را روشن کنید. دقت کنید که نظرسنجی نمی‌تواند اجماع ''ایجاد'' کند، ولی برای درک آن مفید خواهد بود. به همین ترتیب اگر فکر می‌کنید که کاربران، رسیدن به اجماع را در نظر نمی‌گیرند، نظرسنجی نمی‌تواند آن‌ها را مجبور کند که اجماع‌نظر پیشنهادی شما را بپذیرند. هرچند نظرسنجی در اختلاف ''می‌تواند'' کاربران را در درک نقطه تعادل عقاید و مقصود اشخاص از عقایدشان کمک کند، اما ممکن است باعث شود تا ادعا گردد که نظرسنجی، ساختگی و نمایشی است. برای دیدن دلایل لزوم بحث کردن، آن‌هم پیش از رأی‌گیری ''[[ویکی‌پدیا:رای‌گیری جایگزین بحث نیست]]'' را ببینید.