ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/واژه‌هایی که باید مواظب استفاده از آن‌ها بود: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(←‏برچسب‌های مناقشه‌برانگیز: نسبت-->انتساب؛ اسطوره-->افسانه.)
|source =
}}
[[عبارات جهت‌دار|برچسب‌های دارای بار ارزشی]] مانند فرقه خواندن یک سازمان، نژادپرست، تروریست، یا مبارز آزادی خواندن یک فرد یا منحرف خواندن یک عمل جنسی می‌تواند نظرات ستیزه‌آمیز برانگیزد و مادامیاز کهکاربرد آن‌ها باید اجتناب کرد مگر آنکه به طور گسترده توسط منابع معتبر برای توصیف موضوع مورد استفاده قرار نگرفتهگرفته باشدباشند (که حتی در آن صورت نیز باید ازبه شکل [[وپ:درخط|انتساب درخط]] استفاده کرد)بیان باید از آن‌ها دوری کردشوند. از لفظ [[افسانه]] در معنای غیررسمی‌اش دوری کنید و برای هر کاربرد رسمی این لفظ به طور دانشورانه زمینه‌سازی کنید.
 
پیشوند شبه- القا می‌کند که چیزی غلط یا جعلی ست که بحث‌برانگیز است. پسوند -گیت تلقین کننده وجود رسوایی است. تنها وقتی از این الفاظ در مقاله استفاده کنید که به طور گسترده در خارج از آن مورد استفاده قرار گرفته باشد آن هم به طور در خط اگر شک دارید. مطمئن شوید که منابع معتبر وجود یک جنجال را تأیید کرده‌اند و لفظ برای دادن وزن نامتناسب به یک دیدگاه حاشیه‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.