تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال مس کرمان»

←‏بازیکنان کنونی: اصلاح ارقام
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏بازیکنان کنونی: اصلاح ارقام)
== بازیکنان ==
=== بازیکنان کنونی ===
تیم مس کرمان در لیگ یک 96۹۶-97۹۷
 
 
 
{{بازیکن/آغاز}}
{{بازیکن|شماره=۱|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[آرمانحمید شهدادنژادعرفانی]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۰|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[رضا حیدری]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۶۱۶|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[رامین شکیبا]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۲۲|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[امیرفرهاد حسین عسگریسالاری]]}}[[پرونده:Captain sports.svg|14px]]
{{بازیکن|شماره=۲۴۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[علیاحمد خلیلیحیات منش]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۴۴|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[علیرضاامیر ابراهیمیحسین عسگری]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[بهنامرامتین داداشوندسلیمان زاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۵۱۲|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مجیدمحمد ایوبیخلیلی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۷۱۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[رضانعمت کربلاییالله محمدیبخشی پور]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۴۱۴|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[کیانعلیرضا عباسپورآرتا]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۵۱۷|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[محمداحسان وحید اسماعیل بیگیپورشیخعلی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۶۳۰|ملیت=ایران|نقش=هافبکمدافع|نام=[[رضاامیر ستاریحسین امیر طاهری]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۷۴۴|ملیت=ایران|نقش=هافبکمدافع|نام=[[احسانمیلاد پورشیخعلیباقری]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۳۶|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[حسینعلیرضا تهامیعلیزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۰|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میلاد محمدی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۳|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[علیرضا قاسمی]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۷|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[مهدی تیکدری نژاد]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۱|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میلاد پورصف شکن]]}}
{{بازیکن|شماره=۶|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[احمدرضا زنده روح]]}}[[پرونده:Captain sports.svg|14px]]
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|شماره=۹۷|ملیت=ایران|نقش=مهاجمهافبک|نام=[[مهدیمحمد دغاغلهسلیمان علیزاده]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۰۸|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میلاد محمدی]]}}
{{بازیکن|شماره=۶۹|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[احمدرضاکیانوش زنده روحمیرزایی]]}}[[پرونده:Captain sports.svg|14px]]
{{بازیکن|شماره=۲۳۱۱|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[علیرضا قاسمی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۱۲۲|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میلادامین پورصف شکنکاظمیان]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۷۲۶|ملیت=ایران|نقش=هافبکمهاجم|نام=[[مهدی تیکدری نژاد]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۲|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[رضا ستاری]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۳|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[حسین تهامی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۸|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[حمید رضا محمد رفیعی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۹|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[شاهرخ غلامرضاپور]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۵|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[سجاد حسامی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۸|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[امیر حسین صالحی منش]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۰۶۹|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[مصطفیمحمد مظهریعلی اکبرخواه]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۳|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[حسین تهامی]]}}
{{بازیکن/پایان}}
 
۴۷

ویرایش