تفاوت میان نسخه‌های «زال»

۶۴ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
Kfsjkdv +6#'!+%
(مادر زال ماهرخ است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(Kfsjkdv +6#'!+%)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== تولد زال ==
سام بیشتر بخاطر آن نگران بود که اگر بزرگان و سرداران زابلی هنگامیکه زال را با سپیدموی مشاهده کنند و از او دلیلش را به پرسند چه جوابیجوابنبیدنغییتمنبhusahj8632$&+&$;+(ی به بزرگان دارد بدهد، بر همین اساس تصمیمتhdfjjesc-53594@&84$&+&صمیم گرفت تا کودک را که اهریمن نژاد نامیده بود از خود دور کند تا مورد شماتت قرار نگیرد. اقدام سام بدین صورت نقل شده:
{{شعر}}
{{ب|چو آیند و پرسند گردنکشان|چه گویم ازین بچّهٔ بدنشان}}
کاربر ناشناس