تفاوت میان نسخه‌های «ماتریس کوواریانس»

بدون خلاصه ویرایش
جز (v1.39b - اصلاح شده توسط ابزار تمیرکاری> (دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان))
برچسب: WPCleaner
ماتریس کوورایانس، [[ماتریسی]] است که اعضای آن همبستگی بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان می‌دهدمی‌دهند.
 
== تعریف ==
اگر اعضای بردار X، متغیرهای تصادفی ما باشند.:
 
: <math>X = \begin{bmatrix}X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}</math>
 
ماتریس کوورایانسکوورایانس، ماتریسی است که درایه‌های آن به طریق ذیل بدست می‌آیند.:
 
:<math>
کاربر ناشناس