تفاوت میان نسخه‌های «بیعت عقبه»

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار/گسترش براساس دانشنامه جهان اسلام)
{{ادغام از|پیمان عقبه اول}}
{{گسترش نوشتار}}
'''بیعت عقبه''' (یا بَیعةُ العَقَبة)، نام دو [[بیعت]] مردم [[یثرب]] با [[پیامبر اسلام]] بوده است. در سال یازدهم بعثت، پیامبر با شش تن از مردم یثرب دیدار کرد. جایگاه این دیدار را نزدیک عقبه و دیگران در منی نوشته‌اند. این شش تن از قبیلة خزرج بودند. پیامبر به گفتگو با ایشان بهنشست، گفتگوبرایشان نشست،قرآن خواند و اسلام را به آنان معرفی نمود و برایشان قرآن خواند. خبرهاشنیده‌ها و شنیده‌هایخبرهای مردم یثرب از یهودیان دربارهٔ ظهور پیامبری در مکّه باعث روی‌آوری آنان به محمّد شد و این امید را در آنها ایجاد کرد که با حضور پیامبر در یثرب بتوانند به دشمنی و جنگ بین دو قبیلة اوس و خزرج پایان دهند و از درگیری‌های آینده پیشگیری نمایند. اینان چون به‌مدینه بازگشتند، داستان ظهور پیغمبر را با مردم گفتند و این آغاز شروع آشنایی مردم یثرب با اسلام گشت.
 
== اولین بیعت عقبه ==
در سال ۱۲ بعثت، دوازده نفر از هفت خانواده از دو قبیلهٔ [[اوس]] و [[خزرج]] در موسم [[حج]]، در عقبه که در نزدیکی [[سرزمین منا|منا]] قرار دارد با پیامبر اسلام [[بیعت]] کردند. مضموندرون مایه ی آن التزامبود که در پرستش برای خدا شریک نگیرند دزدی و زنا نکنند و بهتان نزنند و فرزندان خود را نکشند و نافرمانی پیامبر را در آنچه صلاح است نکنند. به عمل کردن به تعالیم دین [[اسلام]] بوده‌است. این بیعت را بیعةالنّساء نیز نامیده‌اند. آنهابر پایه نظر برخی مورخین به علت اینکه قرار شد بین مسلمانان و کفار جنگی روی ندهد و جنگیدن از جلوه های مردانگی است این بیعت را بیعةالنّساء نامیده اند. افراد شرکت کننده در این بیعت عبارت بودند از:
{{اصلی|پیمان عقبه اول}}
در سال ۱۲ بعثت، دوازده نفر از هفت خانواده از دو قبیلهٔ [[اوس]] و [[خزرج]] در موسم [[حج]]، در عقبه که در نزدیکی [[سرزمین منا|منا]] قرار دارد با پیامبر اسلام [[بیعت]] کردند. مضمون آن التزام به عمل کردن به تعالیم دین [[اسلام]] بوده‌است. این بیعت را بیعةالنّساء نیز نامیده‌اند آنها عبارت بودند:
{|
||