باز کردن منو اصلی

تغییرات

+{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
== منابع ==
* اسطوره های بین النهرینی، هنریتا مک کال، مترجم: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، (چاپ دوم) 1375
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
[[رده:مقاله‌های ایجاد شده توسط ایجادگر]]