تفاوت میان نسخه‌های «دسپرادو (فیلم)»

کامپا و کوینو در جنگ کشته میشوند و ال ماریاچی و کارولینا به سمت مقر بوچو حرکت میکنند.در آن جا ال ماریاچی و بوچو با یکدیگر صحبت میکنند و ال ماریاچی به بوچو و افرادش حمله میکند و همه آن ها را میکشد.
در آخر ال ماریاچی کارولینا [[بوسه فرانسوی|می بوسد]] و با ماشین به سمت شهری دیگر حرکت میکنند.
آهنگ دسپرادو [http://www.yazmusic.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%88/ آهنگ فیلم دسپرادو]
 
== منابع ==
۲۲

ویرایش