باز کردن منو اصلی

تغییرات

دستور زبان اصلاح شد
{{ب|که بی‌مایه کس غرق جهل گران|چه داند که گوید در آموزش دیگران؟}}
{{ب|سزای نواری چنین است: سپردن به خاک|ولی می‌توان گفت حیف از آن کداک}}
{{ب|و این طرح زشت از بزرگان ما|بود "فیلم‌فارسیفیلمفارسی" و نه سینما}}
{{پایان شعر}}
 
۳۰

ویرایش