تفاوت میان نسخه‌های «توتیای دریایی»

←‏توصیه: اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(←‏توصیه: اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
 
== توصیه ==
در هنگام شنا در سواحل دریاهایی مثل خلیج فارس باید مواظب گذاشتن پا روی توتیا و فرورفتن تیغ‌های آن در پا بود اگرچه خطرناک نیست ولی آزاردهنده است. باید از تماس با این جانور و بخصوص با استخوان‌های سیاه و تیز آن اجتناب نمود، زیرا این موجود می تواندمی‌تواند این استخوان‌ها را وارد گوشت کرده و تحریکات طولانی مدت ایجاد کند و اگر از بدن خارج نشود عفونت می کندمی‌کند. در مورد بود یا نبود سم در این جانور شبهه وجود دارد. نوع گل تیغ دار نیز سمی است که که می تواندمی‌تواند منجر به فلج و حتی مرگ شود.<ref>[http://sahand272.blogfa.com/89092.aspx سایت پزشکی دکتر رحمت سخنی Dr.R. Sokhani<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
<ref>[http://sahand272.blogfa.com/89092.aspx سایت پزشکی دکتر رحمت سخنی Dr.R. Sokhani<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== خوراک ==