باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
←‏پسران در اجتماع: اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، اصلاح املا
 
== پسران در اجتماع ==
در گذر تاریخ نقشی که برای پسران (به عنوان مردان آینده) پیش بینی میشده،می‌شده، با دختران تفاوت‌های بنیادین داشته‌است. برای نمونه، پسران بیشتر آموزش هایآموزش‌های جنگی و ارتشی میدیدندمی‌دیدند و کمتر برای آشپزی آموزش می‌دیده‌اند.{{مدرک}}ناگفته نماند که پسرها بدلیلبه داشتندلیل روحیهداشتن یروحیهٔ مبارزه ای و غرور و هورمون مردانگی قادر به ابراز احساسات درونیشان نیستند و بیشتر با اعمال خود احساسات خور را نشان می دهندمی‌دهند.<ref>http://www.tanzimekhanevadeh.com/marriage/518-1389-03-21-13-50-58</ref>
<ref>http://www.tanzimekhanevadeh.com/marriage/518-1389-03-21-13-50-58</ref>
 
== پسران و هنر ==