تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

صفحه‌ای تازه حاوی «<small>قضیه چبیشف یکی از قضای مهم اعداد اول است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ ب...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «<small>قضیه چبیشف یکی از قضای مهم اعداد اول است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ ب...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ایجاد مقالهٔ کوتاه
(بدون تفاوت)
۳۵

ویرایش