تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

صفحه را خالی کرد
(صفحه را خالی کرد)
<small>قضیه چبیشف یکی از قضای مهم اعداد اول است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ عددی اول مانند p هست به طوری که</small>
 
n<p<2n-2
۳۵

ویرایش