تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

بدون خلاصه ویرایش
قضیه چبیشف یکی از قضای مهم اعداد اول است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ عددی اول مانند p هست به طوری که<math>n<p<2n-2</math>
 
<math>n<p<2n-2</math>
۳۵

ویرایش