تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
قضیه برتران- چبیشف یکی از قضای مهم [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
 
این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد.
 
قضیه برتران- چبیشف را همینطور، می توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد :
۳۵

ویرایش