باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
قضیه برتران- چبیشف یکی از قضای مهم [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
قضیه برتران- چبیشف را همینطور، می توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد :
 
<math>\pi(x)-\pi(x/2)\geq1</math>
 
( برای هر <math>x\geq2</math> )
 
[[رده:نظریه اعداد]]
[[رده:اعداد اول]]
[[رده:قضیه‌ها درباره اعداد اول]]
[[رده:نظریه اعداد]]
۵۶۱٬۹۵۳

ویرایش