باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
بر اساس قضیه اعداد اول با میل کردن x به سمت بی نهایت، تعداد اعداد اول کوچکتر x به
 
<math>x/\ln x</math> میل می کند پس با جای گذاری 2x به جای x می بینیم که تعداد اعداد اول کوچکتر از 2x تقریبا دو برابر تعداد اعداد اول کوچکتر از x است. (ln x و ln 2x در مقادیر بزرگ x تقریبا معادل اند)
 
[[رده:اعداد اول]]
۳۵

ویرایش