باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
== قضیه اعداد اول ==
بر اساس قضیه اعداد اول با میل کردن x به سمت بی نهایت، تعداد اعداد اول کوچکتر x به <math>x/\ln x</math>
 
میل می کند پس با جای گذاری 2x به جای x می بینیم که تعداد اعداد اول کوچکتر از 2x تقریبا دو برابر تعداد اعداد اول کوچکتر از x است. (ln x و ln 2x در مقادیر بزرگ x تقریبا معادل اند)
۳۵

ویرایش