تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
<math>n<p<2n-2</math>
 
این قضیه را برتراند در سال ۱۸۴۵ بیان و [[پافنوتی چبیشف|چبیشف]] در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد.
 
قضیه برتراند- چبیشف را همین‌طور، می‌توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد:
۳۵

ویرایش