باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
<math>n<p<2n-2</math>
 
این قضیه را [[برتراند]] در سال ۱۸۴۵ بیان و [[پافنوتی چبیشف|چبیشف]] در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد.
 
قضیه برتراند- چبیشف را همین‌طور، می‌توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد:
۳۵

ویرایش