تفاوت میان نسخه‌های «نقد اسلام»

بدون خلاصه ویرایش
جز
مانند همه ادیان، '''نقد [[اسلام]]''' از همان اولین مرحله‌های شکل گیری آن وجود داشته است. نقدها فلسفی، علمی، اخلاقی، سیاسی، دین شناسی و تاریخ‌نگاری بوده است.
بطورکلی نقد دین می‌توان سه خاستگاه مختلف داشته باشد: از دیدگاه [[سکولار]] (که به آتیسم محدود نمی‌شود)، از منظر دین دیگری، و یا از دیدگاه دیگر فرقه‌ها یا شعبه‌های دیگر همان دین ([[وفا سلطان]]، [[تسلیمه نسرین]]). نقد می‌تواند محدود به نوشته یا مناظره و یا به شکل اعتراض و یا لحن طنز آمیزطنزآمیز باشد. نقد اغلب منفی است اما همچنین می‌تواند مثبت باشد.
 
اولین نقدهای نوشتاری توسط [[مسیحیان]] نوشته شده و مربوط قبل از سال ۱۰۰۰ ب.م. است.<ref>^ De Haeresibus by John of Damascus. See Migne. Patrologia Graeca, vol. 94, 1864, cols 763-73. An English translation by the Reverend John W Voorhis appeared in THE MOSLEM WORLD for October 1954, pp. 392-398.</ref> بعدها این انتقادات شامل خود جهان اسلام نیز شد. بعد از مدتی [[یهودیان]] نیز شروع به نقد اسلام کردند. در دوره معاصر انتقادات از اسلام هم از بیرون و هم از درون دربارهٔ مباحث متفاوت بسیاری بوده است.
 
این انتقادها شامل انتقاد از تحمل اسلام دربارهٔ خود انتقاد ٫انتقاد، برخورد اسلام با [[ارتداد]] و مرتدان است و رفتار با آنها است.<ref>[http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=4C08B92B-2F60-4589-8AA7-F0D485C08CAE FrontPage Magazine - Islamic Apostates' Tales<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> بخش دیگری از این انتقادها بر روی اخلاقیات محمد بنیان‌گذار اسلام هم در خلوت و در عموم تمرکز می‌کنند.<ref>[http://www.newadvent.org/cathen/10424a.htm CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Mohammed and Mohammedanism (Islam)<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> همچنین اعتبار و دستورهای اخلاقی قرآن نیز مورد انتقاد است.<ref>[http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1032&letter=B#3068 JewishEncyclopedia.com - BIBLE IN MOHAMMEDAN LITERATURE:<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> انتقادات دیگر بیشتر از [[حقوق بشر]] و حقوق زنان در ملل اسلامی کنونی است.<ref>[http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2005&country=6825 freedomhouse.org: Country Report<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== جستارهای وابسته ==