تفاوت میان نسخه‌های «آبجکتیو-سی»

(ویرایش فنی)
 
واسط کلاس معمولاً در فایل سرآیند قرار می‌گیرد و معمولاً نام آن فایل سرآیند همان نام کلاس گذاشته می‌شود.
 
نمونه‌ای از نحوه‌ی تعریف واسط
 
</source>
 
+ نمایش‌گرنشان‌دهنده‌ی توابع مربوط به خود کلاس و – نمایش‌گرنشان‌دهنده‌ی توابع مربوط به یک نمونه از آن کلاس است. معادل کد بالا در سی++ به شکل زیر است.
 
<source lang="cpp">
</source>
 
یکی از موارد قابل توجه instanceMethod2WithParameter است. در آبجکتیو-سی امکان استفاده از پارامتر‌دهی بانام‌ وجود دارد که در حال زیاد بودن تعداد پارامترها کد را تمیز نگاه می‌دارد. ولی در سی++C چنین امکانی وجود ندارد.
 
مقادیر بازگشتی می‌توانند انواع سی، یک اشاره‌گر به یک شی آبجکتیو-سی و یا یک اشاره‌گر به انواع خاص مانند *NSArray یا *NSImage یا *NSString باشد. مقدار بازگشتی پیش‌فرض نوع عمومی آبجکتیو-سی به نام id است.
 
 
===پیاده‌سازی===
۹

ویرایش