تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه بین‌المللی دن موئنگ»

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:گردشگری در بانکوک)
| [[Scoot]] | [[فرودگاه بین‌المللی کانزای]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور]] | ۱
 
| [[Siam Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو]]،<ref name="Siam_Macau_Singapore">{{cite web|url=http://airlineroute.net/2015/12/18/o8-mfmsin-w15/|title=Siam Air Proposes Macau / Singapore Launch in W15|publisher=airlineroute|accessdate=18 December 2015}}</ref> [[فرودگاه چانگی سنگاپور]]،<ref name="Siam_Macau_Singapore" /> [[فرودگاه بین‌المللی ژنگژو سین‌ژنگ]] | ۱
 
| [[تای ایراسیا]] | [[فرودگاه بین‌المللی بنگالورو]]، [[فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنای]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای]]، [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هانگجو ژیاشان]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به]]، [[فرودگاه سایگون]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوچین]] (آغاز از ۱۶ مه ۲۰۱۶)،<ref>{{cite web|url=http://airlineroute.net/2016/03/17/fd-dmkcok-may16/|title=Thai AirAsia Adds Bangkok – Kochi Service from mid-May 2016|publisher=airlineroute|accessdate=17 March 2016}}</ref> [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی کونمینگ چانگشوی]]، [[فرودگاه بین‌المللی لوآنگ پرابانگ]]،<ref>{{cite web|url=http://airlineroute.net/2016/02/05/fd-lpq-mar16/|title=Thai AirAsia Adds Laos Service from late-March 2016|publisher=airlineroute|accessdate=5 February 2016}}</ref> [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماندالای]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن]]، [[فرودگاه جییانگوشان]] (being 27 مه ۲۰۱۶)،<ref>http://m.weibo.cn/u/1708853044</ref>[[فرودگاه بین‌المللی شنژن بن]]، [[فرودگاه بین‌المللی سیم ریپ]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی ووهان تیانهه]]، [[فرودگاه بین‌المللی شی‌آن شیان‌یانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون]]{{سخ}}'''چارتر:''' [[فرودگاه گایا]]، [[فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه]]، [[فرودگاه بین‌المللی ونچو یونگچیانگ]] | ۱
 
}}
== شرکت‌های هواپیمایی و مقصدهای پروازی ==
 
== شرکت‌های هواپیمایی و مقصدهای پروازی ==
{{Airport destination list
 
| {{nowrap|[[China Express Airlines]]}} | [[فرودگاه ژان‌جیانگ|ژان‌جیانگ]]
 
| [[ایرآسیای اندونزی]] | [[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوالا نامو|کوالا نامو]]
 
| [[اندونزی ایرآسیا ایکس]] | [[فرودگاه بین‌المللی سوئکارنو-هتا|سوئکارنو-هتا]]<ref>https://www.airportia.com/flights/xt250/jakarta/bangkok/</ref>
 
| [[JC International Airlines]] | [[فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن|پنوم‌پن]]<ref>{{cite web|url=http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/272791/jc-international-expands-international-routes-in-2q17/}}</ref>
 
| [[کان ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]
 
| [[مالیندو ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور|کوالالامپور]]
 
| [[New Gen Airways]] |[[فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا|چانگشا هوانگهوا]]، [[فرودگاه بین‌المللی فوژو چنگل|فوژو چنگل]]، [[فرودگاه بین‌المللی گایلین لیانگ‌جیانگ|گایلین لیانگ‌جیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی لانگ‌دونگ‌بائو گوئی‌یانگ|لانگ‌دونگ‌بائو گوئی‌یانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی هفئی ژینگیاو|هفئی ژینگیاو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هونگشان تونکسی|هونگشان تونکسی]]، [[فرودگاه بین‌المللی جینان یاکیانگ|جینان یاکیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانچانگ چانگبی|نانچانگ چانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانینگ ووژو|نانینگ ووژو]]، [[فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه|نینگبو لیشه]] <br>{{سخ}}'''چارتر:''' [[فرودگاه بائوتو ارلیبان|بائوتو ارلیبان]]، [[فرودگاه هوای‌ان لیانشوی|هوای‌ان لیانشوی]]، [[فرودگاه بین‌المللی ونچو یونگچیانگ|ونچو یونگچیانگ]]، [[فرودگاه سوژو گئوانئین|سوژو گئوانئین]]، [[فرودگاه ایوو|ایوو]]
 
| [[Nok Air]] | [[فرودگاه بوریرام|بوریرام]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[Chumphon Airport|Chumphon]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی هفئی ژینگیاو|هفئی ژینگیاو]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه لمپانگ|لمپانگ]]، [[فرودگاه لوئی|لوئی]]، [[فرودگاه مائه سوت|مائه سوت]]، [[فرودگاه ناخون فانوم|ناخون فانوم]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه نان|نان]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[Phrae Airport|Phrae]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه رانونگ|رانونگ]]، [[فرودگاه روی ات|روی ات]]، [[فرودگاه سکن نخون|سکن نخون]]، [[فرودگاه سورات|سورات]]، [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>{{سخ}}'''فصلی:''' [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]
 
| [[نوک‌اسکوت]] | [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی دالیان ژووشویزی|دالیان ژووشویزی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه بین‌المللی کینگدائو لیوتینگ|کینگدائو لیوتینگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی شنینگ تخین|شنینگ تخین]]، [[فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان|تائویوان تایوان]]، [[فرودگاه بین‌المللی تیانجین بینهای|تیانجین بینهای]]<br>{{سخ}}'''چارتر فصلی:''' [[فرودگاه بین‌المللی ناریتا|ناریتا]]
 
| {{nowrap|[[اورینت تای ایرلاینز]]}} | [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]
| [[Siam Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو|ماکائو]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی ژنگژو سین‌ژنگ|ژنگژو سین‌ژنگ]]
 
| [[تای ایرآسیا]] | [[فرودگاه بین‌المللی بنگالورو|بنگالورو]]، [[فرودگاه بوریرام|بوریرام]]، [[فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا|چانگشا هوانگهوا]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنای|چنای]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی دا نانگ|دا نانگ]]،<ref>http://m.ttgasia.com/article.php?article_id=29313#.WQIB2HMRVoN</ref>[[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]]، [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هانگجو ژیاشان|هانگجو ژیاشان]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی جایپور|جایپور]] (آغاز از ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref name="ttrweekly.com">http://www.ttrweekly.com/site/2017/08/airasia-adds-two-indian-cities/</ref>[[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوچین|کوچین]]، [[فرودگاه بین‌المللی نتاجی سبهاش چندر بوس|نتاجی سبهاش چندر بوس]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور|کوالالامپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی کونمینگ چانگشوی|کونمینگ چانگشوی]]، [[فرودگاه لوئی|لوئی]]، [[فرودگاه بین‌المللی لوآنگ پرابانگ|لوآنگ پرابانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو|ماکائو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر|ابراهیم نصیر]]،<ref>http://www.nationmultimedia.com/news/business/corporate/30318064</ref> [[فرودگاه بین‌المللی ماندالای|ماندالای]]، [[فرودگاه ناخون فانوم|ناخون فانوم]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه نان|نان]]، [[فرودگاه ناراتیوات|ناراتیوات]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنانگ|پنانگ]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن|پنوم‌پن]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه روی ات|روی ات]]، [[فرودگاه سکن نخون|سکن نخون]]، [[فرودگاه جییانگوشان|جییانگوشان]]، [[فرودگاه بین‌المللی شنژن بن|شنژن بن]]، [[فرودگاه بین‌المللی سیم ریپ|سیم ریپ]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه سورات|سورات]]، [[فرودگاه تیروچیراپالی|تیروچیراپالی]] (آغاز از ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref name="ttrweekly.com">http://www.ttrweekly.com/site/2017/08/airasia-adds-two-indian-cities/</ref> [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی واتایی|واتایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی ووهان تیانهه|ووهان تیانهه]]، [[فرودگاه بین‌المللی شی‌آن شیان‌یانگ|شی‌آن شیان‌یانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>{{سخ}}'''چارتر:''' [[فرودگاه گایا|گایا]]، [[فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه|نینگبو لیشه]]، [[فرودگاه بین‌المللی ونچو یونگچیانگ|ونچو یونگچیانگ]]
 
| [[تای ایرآسیا ایکس]] | [[فرودگاه بین‌المللی کانزای|کانزای]]، [[فرودگاه بین‌المللی اینچئون|اینچئون]]، [[فرودگاه بین‌المللی شانگهای پودنگ|شانگهای پودنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ناریتا|ناریتا]]<br>{{سخ}}'''چارتر:''' [[فرودگاه بین‌المللی شنینگ تخین|شنینگ تخین]]
 
| [[Thai Lion Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی چنگدو شوانگلیو|چنگدو شوانگلیو]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]] (آغاز از ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref>http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/274214/thai-lion-air-schedules-denpasar-sep-2017-launch/</ref> [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه بین‌المللی سوئکارنو-هتا|سوئکارنو-هتا]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانچانگ چانگبی|نانچانگ چانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه سورات|سورات]], ، [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>{{سخ}}'''چارتر:''' [[فرودگاه بین‌المللی جینان یاکیانگ|جینان یاکیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ووسو تائی‌یوان|ووسو تائی‌یوان]]
 
| [[تایگرایر تایوان]] | [[فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان|تائویوان تایوان]]