تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه بین‌المللی کلارک»

←‏مسافری: تمیزکاری، + ماژول گروه‌بندی ارجاع با ویرایشگر خودکار فارسی
(←‏مسافری: تمیزکاری، + ماژول گروه‌بندی ارجاع با ویرایشگر خودکار فارسی)
| [[Jin Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی گیمهی|گیمهی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اینچئون|اینچئون]]
| [[فیلیپین ایرلاینز]] | [[فرودگاه بین‌المللی باکولود-سیلای|باکولود-سیلای]] (آغاز از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷),<ref>https://www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=BCD</ref> [[فرودگاه بین‌المللی لاگویندینگان|لاگویندینگان]] (آغاز از ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷),<ref>https://www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=CGY</ref> [[فرودگاه بین‌المللی مکتان-کبو|مکتان-کبو]] (پایان در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷),<ref name="philippineairlines.com">https://www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=CEB</ref> [[فرودگاه بین‌المللی فرانسیسکو بنگویی|فرانسیسکو بنگویی]]، [[فرودگاه بین‌المللی پورتو پرینسسا|پورتو پرینسسا]]، [[فرودگاه بین‌المللی اینچئون|اینچئون]]
| [[فیلیپین ایرلاینز]]{{سخ}}{{nowrap|اجرا توسط [[PAL Express]]}} | [[فرودگاه باسکو|باسکو]] (آغاز از ۱ اکتبر ۲۰۱۷),<ref>https://www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=BSO</ref> [[فرودگاه فرانسیسکو بی. ریز|فرانسیسکو بی. ریز]]، [[فرودگاه گدفریدو پی راموس|گدفریدو پی راموس]]، [[فرودگاه بین‌المللی مکتان-کبو|مکتان-کبو]] (آغاز از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷),<ref name="philippineairlines.com">https: //www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=CEB</ref> [[فرودگاه تاگبیلاران|تاگبیلاران]] (آغاز از ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)<ref>https://www.philippineairlines.com/TravelInformation/FlightTimetable?scController=FlightTimetable&scAction=FlightTimetable&origin=CRK&destination=TAG</ref>
| [[ایراژیا فیلیپینز]] | [[فرودگاه بین‌المللی فرانسیسکو بنگویی|فرانسیسکو بنگویی]]، [[فرودگاه بین‌المللی کالیبو|کالیبو]]
| [[Platinum Skies|Platinum Skies Aviation]] | '''چارتر:''' [[فرودگاه باگاباگ|باگاباگ]]