تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه ناپل»

| [[هواپیمایی پادشاهی مراکش]] | [[فرودگاه بین‌المللی محمد پنجم|محمد پنجم]]
<!-- -->
| [[رایان‌ایر]]<ref>http://corporate.ryanair.com/news/novita/161201-ryanair-lancia-le-tariffe-low-cost-a-napoli-base-n-16/?market=it</ref> | [[فرودگاه بارسلونا-ال پرات|بارسلونا-ال پرات]]، [[فرودگاه اوریو آل سریو|اوریو آل سریو]]، [[فرودگاه بلوونی گوگلیلمو مارکونی|بلوونی گوگلیلمو مارکونی]] (آغاز از ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)،<ref name="routesonline.com">http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/</ref> [[فرودگاه بروکسل جنوب شرلروآ|بروکسل جنوب شرلروآ]] (آغاز از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷)،<ref name="routesonline.com">http: //www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/</ref> [[فرودگاه دوبلین|دوبلین]] (آغاز از ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷), [[فرودگاه آیندهوون|آیندهوون]]، [[فرودگاه فرانکفورت-هان|فرانکفورت-هان]]، [[فرودگاه کاناس|کاناس]]، [[فرودگاه بین‌المللی جان پل دوم کراکوف-بالیس|جان پل دوم کراکوف-بالیس]] (آغاز از ۲ نوامبر ۲۰۱۷)،<ref name="routesonline.com">http: //www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/</ref> [[فرودگاه لیسبون پورتلا|لیسبون پورتلا]]، [[فرودگاه استانستد لندن|استانستد لندن]]، [[فرودگاه مادرید-باراخاس|مادرید-باراخاس]]، [[فرودگاه منچستر|منچستر]]، [[فرودگاه سن پابلو|سن پابلو]]، [[فرودگاه بین‌المللی سالونیک|سالونیک]] (آغاز از ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)،<ref>https://www.ryanair.com/de/de/</ref> [[فرودگاه تولوز-بلانیاک|تولوز-بلانیاک]]، [[فرودگاه ترویزو|ترویزو]]، [[فرودگاه والنسیا|والنسیا]]، [[فرودگاه وارساو مادلن|وارساو مادلن]]، [[فرودگاه وروتسواف کوپرنیکوس|وروتسواف کوپرنیکوس]] (آغاز از ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷)<ref name="routesonline.com">http: //www.routesonline.com/news/38/airlineroute/271685/ryanair-w17-new-routes-as-of-05mar17/</ref>{{سخ}}'''فصلی:''' [[فرودگاه برمن|برمن]]، [[فرودگاه کپنهاگ|کپنهاگ]]، [[فرودگاه ایست میدلند|ایست میدلند]]، [[فرودگاه گدایسک لخ والسا|گدایسک لخ والسا]]، [[فرودگاه استکهلم-اسکاوستا|استکهلم-اسکاوستا]]
<!-- -->
| [[اس۷ ایرلاینز]] | [[فرودگاه بین‌المللی دوموده‌دوو|دوموده‌دوو]]