باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
جز
Anvar11 صفحهٔ علی دوافروش را به حاج‌علی دواچی منتقل کرد: نام وی حاجعلی بود و یا به آن اسم شناخته می شود و لقب دواچی درست است.