باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== ازدواج و فرزندآوری ===
در زمستان ۱۳۹۱، مطالبی راجع به ازدواج و فرزندآوری به نقل از ملکیان در اینترنت منتشر شد. بر اساس این مطالب که ظاهراً یکی از شاگردان ملکیان بر پایه سخنان شفاهی او نقل کرده بود، ملکیان به چند دلیل، هم ازدواج را اخلاقاً ناروا دانسته بود و همدر صورت برآورده نشدن سه شرط فرزندآوری را اخلاقاًهم ناروابه دانستهمانند بودازدواج خلاف اخلاق می داند.<ref>[https://tribunezamaneh.com/archives/9595 ازدواج و فرزندآوری در ترازوی اخلاق]</ref>
 
انتشار این مطالب باعث ایجاد بحث‌ها و انتقادات گوناگونی شد.<ref>[http://vahooman.com/about-malekian-belief-on-wedding/ از آسمان تا زمین اخلاق]</ref> [[حسین دباغ]] در مقاله‌ای، بر پایه همین مطالب نامنقح، به نقد دیدگاه ملکیان دربارهٔ ازدواج و فرزندآوری پرداخت.<ref>[http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2013/04/post-520.html ازدواج و فرزندآوری؛ روایی یا ناروایی اخلاقی؟]</ref>
۷

ویرایش