تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

| ۴ || [[سلیمان‌خان اعتضادالدوله]] || ||؟-۱۲۷۱|| بیگم جان|| حاکم اصفهان، جد خاندان سپهبدی قاجار<ref>سعادت نوری، حسن. اصفهان در دوره سلاطین قاجاریه. مندرج در: وحید، خرداد ۱۳۴۶. ۵۰۵-۵۱۶</ref>
|-
| ۵ || بیگم‌خانم ||
| ۵ || بیگم‌خانم || || ||بیگم جان|| همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
[[پرونده:Beygom Khanom Qajar.jpg|150px]]
| ۵ || بیگم‌خانم || || ||بیگم جان|| همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
|-
| ۶ || [[موسی‌خان قاجار|موسی‌خان]] || || || || پدر [[عضدالملک]]