باز کردن منو اصلی

تغییرات

در استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به ممیزی سیستم کیفیت تأکید شده است، به وطوری که انجام توأم با هدف و برنامه آن ابزاری مؤثر برای تضمین کیفیت در هر سازمان طالب کیفیت، استمرار کیفیت و بهبود مستمر محسوب می‌شود.
 
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ در واقع تعیین کننده، ویژگی‌ها و یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استانداردهایی می‌باشند که بر فرایند و عملکرد تمامی فعالیت‌هایی که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تأثیر گذار است، توجه دارد و به همین دلیل برای هر صنعتی دارای کاربرد است.
 
استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تأکید دارد که کیفیت باید در فرایند تولید و در تمامی بخش‌های یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخش طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و غیره بوجود آید.
 
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
[[رده:استانداردهای ایزو]]
[[رده:ایزو]]