دامداری: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
 
== زمینه ==
هر موجود زنده‌ای چه گیاهی و چه حیوانی جهت زنده‌ماندن به [[انرژی]] نیازمند است. موجودات زنده انرژی لازم برای ادامهٔ زندگی را یا از طریق [[فتوسنتز]] به‌دست می‌آورند و یا از طریق تغذیهٔ مواد موجود در محیط پیرامون کسب می‌کنند.
 
بشر اولیه هم از ریشه و میوهٔ گیاهان و هم از شکار بعضی از حیوانات آبزی -که به‌وسیلهٔ دست شکار می‌کرد- تغذیه می‌کرده‌است. اهلی‌کردن حیوانات توسط بشر، یکی از اقدام‌های اساسی و مهم بوده که سبب تحول غذایی و بهبود تغذیهٔ وی گردیده‌است.