تفاوت میان نسخه‌های «تابع»

جز (ویرایش 31.56.71.142 (بحث) به آخرین تغییری که Fatranslator انجام داده بود واگردانده شد)
 
== مشخص کردن تابع ==
برای مشخص کردن یک تابع باید ''دامنه'' و ''ضابطه'' آن را بشناسیم. منظور از ''ضابطه یک تابع''<math> f:X \to Y</math>، فرمول و یا دستوری است که برطبق آن برای هر <math>x \in X</math>، مقدار تابع <math>f</math> در <math>x</math> یعنی <math>f(x)</math> تعیین می‌شود. ضابطه تابع را می‌توان به صورت یک گزاره جبری، مجموعه‌ای از [[زوج مرتب|زوج‌های مرتب]] یا یک [[رابطه بازگشتی]] مشخص کرد.
 
به این ترتیب برای مشخص کردن یک تابع از مجموعه <math>X</math> به مجموعه <math>Y</math> می‌نویسیم <math>f:X \to Y</math> و سپس ضابطه آن را ذکر می‌کنیم.