تفاوت میان نسخه‌های «هاچ‌بک»

هاچ بک‌ها را اگر بر اساس ستون بخواهیم با بقیه خودروها تمیز دهیم ممکن است خودروهای سدان نیز هاچ بک به نظر برسند چرا که سه ستون دارند در حالی که تفاوت اساسی در اینست که [[سدان]]‌ها جعبه‌ای مجزا برای بار در عقب دارند که طراحی آن‌ها را [[سه جعبه]] ای می‌کند در حالی که هاچ بک‌ها جعبه‌ای یکسان برای بار و سرنشین دارند و [[دو جعبه]] ای هستند.
 
هاچ بک‌ها ممکن است ۳ در (دو در ورودی و یک در عقب) و یا ۵ در (چهار در ورودی و یک در عقب) تعریف شوند.
 
== نمونه‌هایی از خودروهای هاچ بک موجود در بازار ایران ==