باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== نحوه نظر سنجی ==
هم اکنون در کشور های پیش رفته کاربردی ترین نوع نظر سنجی،نظر سنجی اینترنتی است.ولی در کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان که امکانات نظر سنجی اینترنتی به صورت همگانی میسر نیست،اغلب از شیوه های کلاسیک نظر سنجی مانند پرسش و پاسخ و یا مصاحبه استفاده میشود.
نظر سنجی های غیر دولتی(خصوصی) در ایران چندی است که رواج یافته است.گرچه این مراکز غیر انتفاعی هیچ گاه مورد تائید دولتی نیستند اما به علت عدم وجود گردش آزاد اطلاعات نزد عموم ترویج پیدا کرده اند.
 
{{پژوهش های اجتماعی}}
{{آمار}}
 
[[رده:نظرسنجی|نظرسنجی]]
[[رده:روان‌سنجی]]