تفاوت میان نسخه‌های «نماد بازرگانی»

# نشانه‌هایی که شکل اصلیشان را از حروف می‌گیرند. (نشانه شرکت [[آی‌بی‌ام]] یا [[زمزم (شرکت)|زمزم]])
# نشانه‌هایی که نام (یا محصول) شرکت را به شکلی معما گونه مطرح می‌کنند. برای مثال سه قطعه [[الماس]] بکار رفته در نشانه شرکت [[میتسوبیشی]] (Mitsubishi) در زبان [[زبان ژاپنی|ژاپنی]] نمایانگر سه‌گانه (Mitsu) و الماس‌ها (hishi) می‌باشد و بصورت مرکب تلفظ آن تغییر می‌کند.
# نشانه‌هایی که بر اساس نشانه‌های ترسیمی و یا تصوری، نشان‌دهنده نام یا فعالیت شرکت هستند. ([[ایران ایر|هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما]] و [[کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان]])
# نشانه‌هایی که براساس نشانه‌های ترسیمی و حروف طراحی شده‌اند و ترکیبی از انواع یک و سه هستند.
# نشانه‌هایی که شعار یا پندار جدیدی خلق می‌کنند و یا به آن دامن می‌زنند. برای مثال بانکی ژاپنی نماد یک [[قلب]] سفید را در مربعی سیاه بعنوان نشانه خود برگزید و بر این اساس بر خدمات صمیمانه خود تأکید نمود.
# نشانه‌هایی که براساس نشانه‌های ترسیمی و حروف طراحی شده‌اند و ترکیبی از انواع یک و سه و شش هستند.