تفاوت میان نسخه‌های «نیروگاه سیکل ترکیبی»

جز (←‏نیروگاه چرخه ترکیبی خورشیدی: حذف پیوند تاریخ (سال‌ها و روزهای خورشیدی) با استفاده از AWB)
۲. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بدون مشعل
 
۳. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با دیگ بازیافت گرما مجهز به بازیابی و یا گرمایش آب تغذیه
 
۴. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با دیگ بازیافت گرما با فشار بخار چند گانه