باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{گسترش}}
[[پرونده:Westerncultures map2.PNG|بندانگشتی|نقشه کشورهای غربی]]
'''جهان غرب'''، '''کشورهای غربی''' و یا '''غرب''' در علوم [[جغرافیای سیاسی]] به مجموعه‌ای از کشورها و ملت‌های عموماً ساکن کشورهای واقع در [[اروپای مرکزی]] و [[اروپای غربی|غربی]] و کشورهای شمال [[قاره آمریکا]] گفته می‌شود.
اگر چه این واژه در اصل معنی تحت‌الفظی [[جغرافیا]]یی این ناحیه‌است که شامل کشورهای موجود در [[نیم‌کره غربی]] زمین می‌گردد، اما این واژه محدود به این مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد و کشورهایی مانند [[استرالیا]] و [[نیوزلند]] که در نیمکره شرقی زمین قرار دارد نیز جز جهان غرب محسوب می‌گردد زیرا از لحاظ فرهنگی مشابه کشورهای غربی می‌باشند.
این واژه به [[فلسفه غربی]] و [[فرهنگ]] کشورهای غربی نیز اشاره دارد.